Astronoomia lahtine võistlus

18. märts 2007 Tartus


Astronoomia lahtine võistlus toimub pühapäeval, 18. märtsil 2007 kell 12.00 Tartus, TÜ füüsikahoones (Tähe 4, aud. 160).

Võistluse parimatest valib þürii välja Rahvusvahelise Astronoomiaolümpiaadi (IAO) koondise kandidaadid, kes saavad rahvusvaheliseks võistluseks ka täiendava koolituse, mis hõlmab nii teoreetilist kui praktilist külge. Võistkonna lõpliku koosseisu nimetavad võistkonna mentorid, arvestades nii lahtise võitluse kui ka sessioonide tulemusi. Rahvusvaheline astronoomiaolümpiaad toimub septembri lõpul Ukrainas, Krimmi lõunaranniku kuurortlinnas Simeizis.

18.märtsil toimuv astronoomia lahtine võistlus hõlmab vaid teoreetilist laadi ülesandeid, mille lahendamiseks on aega 3 tundi. Ülesanded eeldavad astronoomianähtuste head sisulist tundmist.

Astronoomia lahtisest võistlusest on oodatud osa võtma kõik huvilised üld- ja kutsehariduskoolide õpilased. Võistlus toimub kahes vanuserühmas:
vanemas rühmas võivad osaleda kõik 1991.aastal või varem sündinud õpilased,
nooremas rühmas aga õpilased, kes on sündinud 1992. aastal või hiljem.
Vanuserühmad on moodustatud vastavalt rahvusvahelise astronoomiaolümpiaadi statuudile (vt. IAO statuut, rahvusvahelisel olümpiaadil tohivad osaleda 1990-1993 sündinud õpilased).


REGISTREERUMINE

Võistlusele registreerumise tähtaeg on 15. märts.

Osavõtusoovist palume teatada TÜ Teaduskooli telefonil 7375 580 või e-maili teel olympiaad@ut.ee (subject: astronoomia lahtine võistlus).
Registreerumisel palume teatada:
- võistleja nimi,
- kool ja klass,
- vanuserühm,
- sünniaasta
- millises keeles soovite saada ülesannete tekste (eesti või vene keel).

Võistluse tulemused avaldatakse www.ttkool.ut.ee/astro/


Kuidas võistluseks valmistuda?

Soovitatavate abimaterjalide ja eelmiste võistluste ülesannetega saab tutvuda TÜ Teaduskooli astronoomia veebilehel http://www.ttkool.ut.ee/astro/ ja Tartu Tähetorni kodulehel http://www.obs.ee/~jaak/olympiaad2007.

Kuna meie kooliprogrammis on põhiline astronoomiakursus 12.klassis, mis jääb väljapoole vanusepiire, siis soovitame kõigil vanemas rühmas osalejatel eelnevalt tutvuda Jaak Jaaniste õpikuga "Füüsika 12. kl. Kosmoloogia" (Koolibri, 1999).
Hea esinemise eelduseks on kindlasti füüsika ja matemaatika valdamine, samuti astronoomia tundmine vähemalt populaarteaduslikul tasemel.
Noorema rühma võistlejatele koostatakse ülesanded põhikooli loodusõpetuse baasil.


Ootame aktiivset osavõttu astronoomia lahtisest võistlusest!Astronoomiaalaseid viiteid
Interaktiivne viktoriin Rahvusvahelised olümpiaadid
Tõravere Observatoorium Tartu Tähetorn