Informaatika loengupäevad

28.-29.oktoober 2006, Tartus


Eesti informaatikaolümpiaadi þürii korraldamisel on ka sellel õppeaastal toimumas Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaad ning lisaks sellele ka mänguprogrammeeri-mise võistlus.

Selleks, et mõlema võistluse kohta asjasthuvitatutele infot jagada, toimuvad informaatika loengupäevad, kuhu on oodatud kõik soovijad. Informaatika loengupäevad toimuvad 28.-29.oktoobril Tartus (TÜ füüsikahoones, Tähe 4, algus kl.11).

Informaatika loengupäevade ajakava (28.-29. oktoober 2006, Tartu, Tähe 4):

Esimesel päeval, 28. oktoobril
tuleb juttu informaatikaolümpiaadist, jagatakse soovitusi nii olümpiaadist osavõtvatele õpilastele kui korraldavatele õpetajatele. Toimuvad ka loengud teoreetilistel teemadel, et aidata õpilastel olümpiaadivoorudeks ette valmistuda.

11:00 - 11:15 registreerumine Tähe 4 fuajees
11:15 - 11:30 sissejuhatus (Ahto Truu) aud 160
11:30 - 13:00 1.a) soovitusi algajatele (Ahto Truu)
1.b) graafi mõiste ja põhilised graafialgoritmid (Siim Ainsaar, Margus Niitsoo)
13:00 - 14:00 lõuna
14:00 - 15:30 2.a) alamprogrammid ja rekursioon: programmitehnika algajatele (Ahto Truu)
2.b) soovitusi edasijõudnutele (Mihkel Kree)
15:30 - 17:00 3.a) sortimine ja otsimine: põhialgoritmid (Mihkel Kree)
3.b) soovitusi koolivooru korraldajatele (Ahto Truu)
17:00 - 18:00 õhtusöök
18:00 - 19:30 IOI muljed ja pildid; vestlusring aud 160

Algajatele soovitame: 1.a, 2.a, 3.a.
Edasijõudnutele soovitame: 1.b, 2.b, 3.a.
Õpetajatele soovitame: 1.a või 1.b, 2.a või 2.b, 3.b

Teisel päeval, 29.oktoobril
käsitletakse mänguprogrammeerimise võistlusega seonduvat. Räägitakse mänguteooriast ja programmitehnikast, näpunäiteid jagavad eelmise aasta võistluse korraldajad.

11:00 - 11:15 registreerumine
11:15 - 13:00 variantide läbivaatus (Ahto Truu)
13:00 - 14:00 lõuna
14:00 - 16:00 mänguteooria algoritmid (Jan Willemson)
16:00 - 17:00 programmitehnika, näited (Kristo Tammeoja)

Loengupäevadele on oodatud kõik asjasthuvitatud, nii võistlustest osa võtta soovivad õpilased kui õpetajad, kooli- ja piirkonnavooru korraldajad.

Huvilistel palume eelnevalt registreeruda TÜ teaduskooli meilil ttkool@ut.ee või telefonil 7375581 (palume seejuures teatada, kas osalete esimesel, teisel või mõlemal päeval). Registreerumine toimub kuni 25.oktoobrini.

Loengupäevadest osavõtt on tasuta. Toitlustus- ja majutuskulud tuleb osavõtjatel endil kanda (v.a. 2005/06 õppeaastal informaatikaolümpiaadi lõppvoorus osalenud õpilased vt NIMEKIRI).


Lisainfot loengupäevade, olümpiaadi ja mänguvõistluse kohta saab informaatikaolümpiaadi þürii esimehelt Ahto Truult (ahto.truu@ut.ee).


Kasulikke linke