Java-kursuse projektitööd

2003. aasta sügisel viis Tartu ülikooli Teaduskool läbi Java-programmerimise kursuse kooliõpilastele. Muuhulgas kuulus kursuse hulka ka õppurite iseseisev töö tarkvaraprojekti kallal. Valminud tööd ongi sellel leheküljel väljas. Programmi käivitamiseks klõpsa pildil.


Kujund

Kujund
Autor: Siim Raud

Programm kuvab kasutaja määratud hulknurga kohta mitmesuguseid andmeid (ümbermõõt, pindala, pikima ja lühima külje pikkus jne). Hulknurga tipud tuleb ette anda hiireklõpsudega, sisestuse lõpetab hiireklõps esimesena märgitud punkti kohal. Küljed ei tohi omavahel lõikuda. Kui hulknurk on paika pandud, siis vajutada nupule 'Kuva'. Uuesti alustamiseks on 'Puhasta'. (Avaneb eraldi aknas.)

Kujundi pindala

Kujundi pindala
Autor: Krista Kõlli

Programm aitab harjutada lihtsamate geomeetriliste kujundite ümbermõõdu ja pindala valemite kasutamist. Vajutades nupule 'Ristkülik', 'Ruut', 'Ring' või 'Kolmnurk', moodustab arvuti juhuslikult ühe vastavat tüüpi kujundi koos arvutusteks vajaminevate andmetega. Kasutaja peab kahte alumisse lahtrisse sisestama kujundi ümbermõõdu ja pindala. Vastuste õigsust saab kontrollida nuppudega 'Kontrolli ümbermõõdu' ja 'Kontrolli pindala'.

Kuulimäng

Kuulimäng
Autorid: Riivo Kikas, Alar Kvell, Gert Palok

Sirglõigud ekraanil kujutavad seinu. Mängija ülesandeks on anda vasakus ülemises nurgas asuvale kuulile selline suund ja kiirus, et pärast põrkamist seintest ning ümbritseva raami äärtest tabaks ta punast lõiku (tavaliselt paremal äärel). Kuul ei tohi sattuda tagasi vasakule äärele, sel juhul loetakse mäng kaotatuks. Mängul on mitu taset, igas järgmises muutub takistuste konfiguratsioon keerukamaks. Heliefektide laadimine võtab brauseris mõne sekundi aega, käivitamisel tuleks seega varuda natuke kannatlikkust.

Reaktsioonid

Reaktsioonid
Autor: Martin Küüsmaa

Kahes vasakpoolses katseklaasis on reaktiivid ning parempoolses nende reaktsioonisaadus. Kummaski vasakpoolsetes katseklaasis asuvaid aineid saab ette anda katseklaasi kohal asuvast ioonide loetelust, valides sealt ühe katiooni ja ühe aniooni. Programm teeb kindlaks, kas ained reageerivad omavahel ning jaataval juhul leiab tekkinud ained. Olukorda kajastav joonis näitab ka ainete nimesid ning vesilahuste ja tekkiva sademe värvusi. Niiviisi saab arvuti abil lihtsasti läbi mängida suure hulga keemilisi katseid. (Avaneb eraldi aknas.)

Juhus

Juhus
Autorid: Gunnar Ets, Jaanus Alnek


Piki ülemist haru hakkab allapoole liikuma kuul, igal ristmikul valib ta jätkamiseks emma-kumma tee ning peatub alumisel platvormil. Hargnemisel valib kuul kummagi teeharu võrdse tõenäosusega. Jälgides paljude kuulide liikumist, võib kindlaks teha mitmeid seaduspärasusi.

Pallide kukkumine

Pallide kukkumine
Autorid: Tanel Lepik, Rene Mainsoo

Samast programmist teine variant. Nupule vajutades saab kuulide langemist peatada ja kogu protsessi uuesti alustada.


Kõigi programmide autoriõigus kuulub märgitud autoritele ja Tartu Ülikooli Teaduskoolile.
Viimati muudetud 25.08.04.