Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Õppeaasta 2006.-2007.
Vastuvõtuinfo (kursuste nimekiri, registreerumisvorm)

Õppeaasta 2004.-2005.
Soovitatav kirjandus (ZIP-failina)
Vastuvõtuinfo (kursuste nimekiri, registreerumisvorm)
PROGRAMMEERIMISE ALUSED I
Kontrolltööde teemad ja tähtajad
PROGRAMMEERIMISE ALUSED II
Kontrolltööde teemad ja tähtajad

INFO õppeaasta 2003-2004
PROGRAMMEERIMISE ALUSED I
Lõpetajad
Õpilaste nimekiri (1.nov)
Kursuse õppekava
Õppetöö korraldus: [ PDF ][ RTF ]
PROGRAMMEERIMISE ALUSED II
Lõpetajad
Õpilaste nimekiri (1.nov)
PROGRAMMEERIMINE KEELES JAVA
Lõpetajad
Java-kursuse projektitööd
Õpilaste nimekiri (1.nov)
Kursuse õppekava

Teaduskooli üldinfo
Vastuvõtuinfo
Informaatika kursused


2002.-2003. õppeaasta
Java-kursus
2003. aasta lõpetajad
I kursusele vastuvõetute nimekiri
II kursuse nimekiri
Infoleht sisseastujatele
INFORMAATIKA sisseastumisülesanded: [ PDF ][ DOC ]
Kõigi nelja aine sisseastumisülesanded: [ PDF ][ DOC ]


2001.-2002. õppeaasta
2002. aasta lõpetajad
Õppetöö korraldus: [ PDF ][ RTF ]
I kursuse nimekiri
II kursuse nimekiri
Sisseastumisülesanded 2001: [ PDF ][ RTF ]
Kontrolltööde teemad


2000.-2001. õppeaasta
2001. aasta lõpetajad
Infoleht sisseastujatele
Sisseastumisülesanded: [ PDF ][ Word ]
I kursuse nimekiri
Kontrolltööde teemad


1999.-2000. õppeaasta
Sisseastumisülesanded PostScript failina
Lõpetajate nimekiri


1998.-1999. õppeaasta
Infoleht
Sisseastumisülesanded
Lõpetajate nimekiri


1997.-1998. õppeaasta
Lõpetajate nimekiri


1996.-1997. õppeaasta
Sisseastumistöö
II kursuse 1. kontrolltöö
II kursuse 2. kontrolltöö
II kursuse õppematerjalid pakitud MS Word failidena


1995.-1996. õppeaasta
Sisseastumistöö


1994.-1995. õppeaasta
Sisseastumistöö
Lõpetajate nimekiri


Õppematerjalid
Programmeerimise alused (Ahto Truu) - õppematerjal on valminud Tiigrihüppe SA toetusel