TARTU ÜLIKOOL
TEADUSKOOL
PROGRAMMEERIMISE
ALUSEDÕppevahend TK õpilastele
Ahto Truu

Tartu 2007


Käesolev õppevahend on mõeldud programmeerimise aluste süstemaatiliseks tutvustamiseks üldhariduskoolide õpilastele, eelkõige on silmas peetud Tartu Ülikooli juures tegutseva Teaduskooli informaatikaosakonna vajadusi. Lugejalt eeldatakse iseseisva töötamise oskust ja minimaalset mingis protseduurses keeles programmeerimise kogemust.© 2001--2007, Ahto Truu & Tartu Ülikool

Käesolevat õppevahendit võib algallikale viidates kasutada ja levitada mistahes viisil ja eesmärkidel. Õppevahend ilmub Tiigrihüppe SA toetusel.This document was translated from LATEX by HEVEA and HACHA.