Tarkvara PDF jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin


LIV, 2006.-2007. õppeaasta
Informaatikolümpiaadi juhend
Informaatikaolümpiaadi þürii
Valikvõistlused: 18.veebruar 2007 ja 3.-4.märts 2007
Info II valikvõistlusele (3.-4.märts) kutsututele
 
BOI I valikvõistluse tulemused (PDF)
I valikvõistluse ülesanded (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
I valikvõistluse ülesannete lahenduste selgitused (PDF)
I valikvõistluse ülesande lahendus graafiliselt (EXE)
I valikvõistluse testid ZIP-failina
Lõppvoor, 17.-18. veebruar 2007.a.
Þürii otsus
Lõppvooru tulemused (PDF)
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Lõppvooru ülesannete lahenduste selgitused (PDF)
Lõppvooru testid ZIP-failina
Lõppvooru ajakava ja info lõppvooru kutsututele
Lõppvooru kutsutute nimekiri: [ HTML ] [ PDF ]
Piirkonnavoor, 16. detsember 2006. a.
Piirkonnavooru tulemused (PDF)
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Lahenduste selgitused
Piirkonnavooru testid ZIP-failina
Piirkonnavooru korraldajad
Informaatikaolümpiaadi piirkonnavooru kutsutud
Koolivoor, 18. november 2006. a.
Tulemused (PDF): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]
Koolivooru korraldanud koolid
Koolivooru võistlusjuhend (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Soovitused koolivoorust osavõtjatele
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Lahenduste selgitused (PDF)
Koolivooru testid ZIP-failina


LIII, 2005.-2006. õppeaasta
Informaatikaolümpiaadi juhend
Informaatikaolümpiaadi þürii
29.-30. aprill 2006.a., valikvõistlus
Valikvõistluse tulemused
Ülesanded (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Valikvõistluse ülesannete lahenduste selgitused
Valikvõistluse testid jm ZIP-failina
Info valikvõistlusele kutsututele
25.-26. veebruar 2006.a., lõppvoor
Þürii otsus
Tulemused (PDF): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Lõppvooru ülesannete lahenduste selgitused
Lõppvooru testid ZIP-failina
Info lõppvooru kutsututele
Lõppvooru kutsutute nimekiri: [ HTML ] [ PDF ]
17. detsember 2005. a., piirkonnavoor
Tulemused (PDF): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Lahenduste selgitused
Piirkonnavooru testid ZIP-failina
Informaatikaolümpiaadi piirkonnavooru kutsutud
19. november 2005. a., koolivoor
Koolivooru korraldanud koolid
Tulemused (PDF): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Koolivooru testid ZIP-failina

LII, 2004.-2005. õppeaasta
Informaatikaolümpiaadi juhend
Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadi ametlikud kompilaatorid
19.-20. märts 2005. a., valikvõistlus
Ajakava: [ HTML ]
Ülesanded (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Valikvõistluse näidisfailid ja testid ZIP-failina
Valikvõistluse testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Tulemused: [ PDF ]
19.-20. veebruar 2005. a., lõppvoor
Lõppvooru kutsutud: [ HTML ] [ PDF ]
Lõppvooru ajakava ja info kutsututele:[ HTML ]
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Lõppvooru eestikeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Lõppvooru venekeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Lõppvooru testid ZIP-failina
Lõppvooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Tulemused (PDF): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]
Þürii otsus [ PDF ]
18. detsember 2004. a., piirkonnavoor
Informaatikaolümpiaadi piirkonnavoorule (18.12.04) kutsutud + INFO
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Lahenduste selgitused
Piirkonnavooru testid ja näidislahendused ZIP-failina
Piirkonnavooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Selgituseks testiprotokollide juurde
Tulemused (PDF): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]
20. november 2004. a., koolivoor
Koolivooru korraldanud koolid
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Koolivooru eestikeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Koolivooru venekeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Lahenduste selgitused
Koolivooru testid ja näidislahendused ZIP-failina
Koolivooru lõplikud testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Selgituseks testiprotokollide juurde
Lõplikud tulemused (PDF): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]

LI , 2003.-2004. õppeaasta
Informaatikaolümpiaadi juhend
10.-11. aprill 2004. a., valikvõistlus
Ajakava: [ HTML ]
Ülesanded (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Valikvõistluse näidisfailid ja testid ZIP-failina
Valikvõistluse testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
13.-14. märts 2004. a., lõppvoor
Lõppvooru kutsutud: [ HTML ] [ PDF ]
Õppesessioon lõppvoorul osalejatele:[ HTML ]
Lõppvooru ajakava ja info kutsututele:[ HTML ]
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Lõppvooru eestikeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Lõppvooru venekeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Lõppvooru testid ZIP-failina ja selgitused lahendustele
Lõppvooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Lõppvooru tulemused (TXT): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]
Þürii otsus: [ HTML ] [ PDF ]
Lõppvooru pildid:[ HTML ]
17. jaanuar 2004. a., piirkonnavoor
Informaatikaolümpiaadi piirkonnavoorule (17.01.04) kutsutud + INFO
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Piirkonnavooru testid ja näidislahendused ZIP-failina
Piirkonnavooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Selgituseks testiprotokollide juurde
Tulemused (PDF): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]
13. detsember 2003. a., koolivoor
Koolivooru korraldanud koolid
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Koolivooru eestikeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Koolivooru venekeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Lahenduste selgitused
Koolivooru testid ja näidislahendused ZIP-failina
Koolivooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Selgituseks testiprotokollide juurde
Tulemused (PDF): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]

L , 2002.-2003. õppeaasta
Informaatikaolümpiaadi juhend
Informaatikaolümpiaadi þürii
28.-29. juuni 2003. a., valikvõistlus
Ülesanded (PDF)
Valikvõistluse testid ZIP-failina
Valikvõistluse testiprotokoll, Exceli tabel ZIP-failina
22.-23. märts 2003. a., valikvõistlus
Ajakava: [ HTML ]
Ülesanded (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Valikvõistluse testid ZIP-failina
Valikvõistluse testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
1.-2.märts 2003. a., lõppvoor
Lõppvooru ajakava
Informaatikaolümpiaadi lõppvoorule (01.-02.03.03) kutsutud
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Lõppvooru eestikeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Lõppvooru venekeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Lõppvooru näidislahendused ja testid ZIP-failina
Lõppvooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Lõppvooru tulemused (TXT): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]
25. jaanuar 2003. a., piirkonnavoor
Informaatikaolümpiaadi piirkonnavoorule (25.01.03) kutsutud + INFO
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Piirkonnavooru eestikeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Piirkonnavooru venekeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Piirkonnavooru näidislahendused ja testid ZIP-failina
Piirkonnavooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Selgituseks testiprotokollide juurde
Piirkonnavooru tulemused (PDF): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]
14. detsember 2002. a., koolivoor
Koolivooru korraldanud koolid
Ülesanded (algajad) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded (edasijõudnud) (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Koolivooru eestikeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Koolivooru venekeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Koolivooru näidislahendused ja testid ZIP-failina
Koolivooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Selgituseks testiprotokollide juurde
Tulemused (PDF): [ Algajad ][ Edasijõudnud ]

XLIX, 2001.-2002. õppeaasta
Informaatikaolümpiaadi juhend
Informaatikaolümpiaadi þürii
15. aprill 2002. a., II valikvõistlus
Ülesanded (DOC): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Valikvõistluse testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Kõik valikvõistluse materjalid ZIP-failina
24. märts 2002. a., I valikvõistlus
Ülesanded (DOC): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Valikvõistluse testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Kõik valikvõistluse materjalid ZIP-failina
09.-10. märts 2002. a., lõppvoor
Informaatikaolümpiaadi lõppvoorule (09.-10.03.02) kutsutud + INFO
Lõppvooru orienteeruv ajakava
Ülesanded eesti keeles (PDF): [ Nooremale vanuserühmale ][ Vanemale vanuserühmale ]
Lõppvooru eestikeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Lõppvooru venekeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Lõppvooru testid ZIP-failina
Lõppvooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Lõppvooru näidislahendused ZIP-failina
IOI'2002 Eesti võistkonna kandidaadid [ HTML ]

02. veebruar 2002. a., piirkonnavoor
Informaatikaolümpiaadi piirkonnavoorule (02.02.02) kutsutud + INFO
Ülesanded (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Piirkonnavooru eestikeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Piirkonnavooru venekeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Piirkonnavooru testid ZIP-failina
Piirkonnavooru näidislahendused ZIP-failina
Piirkonnavooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Selgituseks testiprotokollide juurde
15. detsember 2001. a., koolivoor
Koolivooru korraldanud koolid
Ülesanded (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Koolivooru eestikeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Koolivooru venekeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Koolivooru näidislahendused ja testid ZIP-failina
Tulemused (PDF): [ Noorem ][ Vanem ][ Koondtabel ]
Koolivooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Selgituseks testiprotokollide juurde

XLVIII, 2000.-2001. õppeaasta
Informaatikaolümpiaadi juhend
Informaatikaolümpiaadi þürii
29. aprilli 2001. a., valikvõistlus
Ülesanded (DOC): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Valikvõistluse testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
IOI'01 Eesti võistkonna kandidaatide järjestus valikvõistluse järel[ HTML ]
Kõik valikvõistluse materjalid ZIP-failina
31. märts - 1. aprill 2001. a., lõppvoor
Informaatikaolümpiaadi lõppvoorule (31.03.01-01.04.01) kutsutud
Ülesanded (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Lõppvooru eestikeelsed ülesanded (ZIP-failina)
Lõppvooru venekeelsed ülesanded (ZIP-failina)
Lõppvooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Lõppvooru testid ZIP-failina
IOI'2001 Eesti võistkonna kandidaadid [ HTML ]

17. veebruar 2001. a., piirkondlik voor
Informaatikaolümpiaadi piirkondlikule voorule (17.02.01) kutsutud + INFO
Piirkondliku vooru eestikeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Piirkondliku vooru venekeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Piirkondliku vooru näidislahendused ja testid ZIP-failina
Piirkondliku vooru lõplikud testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Selgituseks testiprotokollide juurde
13. jaanuar 2001. a., koolivoor
Koolivooru korraldanud koolid
Koolivooru eestikeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Koolivooru venekeelsed ülesanded + näidisfailid ZIP-failina
Koolivooru näidislahendused ja testid ZIP-failina
Tulemused (PDF): [ Noorem ][ Vanem ][ Koondtabel ]
Koolivooru testiprotokollid, Exceli tabel ZIP-failina
Selgituseks testiprotokollide juurde


XLVII, 1999.-2000. õppeaasta
Informaatikaolümpiaadi juhend
Informaatikaolümpiaadi þürii
5. juuli 2000. a., valikvõistlus
Ülesanded (DOC): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Ülesanded: [ PDF ]
Tulemused: [ PDF ][ DOC ]
Kõik valikvõistluse materjalid ZIP-failina
1. aprill 2000. a., lõppvoor
Lõppvooru üldjuhend (PDF)
Ülesanded (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Tulemused (PDF): [ Noorem ][ Vanem ][ Koondtabel ]
Lõppvooru kutsutud õpilaste nimekiri (PDF)
Kõik lõppvooru materjalid ZIP-failina
19. veebruar 2000. a., piirkondlik voor
Ülesanded (PDF): [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Tulemused (PDF): [ Noorem rühm ][ Vanem rühm ]
Näidislahendused ja testid ZIP-failina (518 KB)
Piirkondliku vooru tulemused koondarvestuses
Selgituseks testiprotokollide juurde
Parandatud test nr. 3
15. jaanuar 2000. a., koolivoor
Selgitusi koolivooru testiprotokollide juurde
Ülesanded: [ Eesti keeles ][ Vene keeles ]
Tulemused: [ Noorem rühm ][ Vanem rühm ]
Kõik koolivooru materjalid


XLVI, 1998.-1999. õppeaasta
Informaatikaolümpiaadi þürii
Informaatikaolümpiaadi juhend
13.-14. märts 1999. a., lõppvoor
Lõppvooru þürii otsus
Ülesanded (PDF): [ Noorem rühm ][ Vanem rühm ]
Tulemused (PDF): [ Noorem rühm ][ Vanem rühm ]
Ülesanded vene keeles (PDF): [ Noorem ][ Vanem ]
Kõik lõppvooru materjalid (ZIP)
6. veebruar 1999. a., piirkondlik voor
Ülesanded (PDF): [ Noorem rühm ][ Vanem rühm ]
Tulemused (PDF): [ Noorem rühm ][ Vanem rühm ]
Ülesanded vene keeles (PDF): [ Noorem ][ Vanem ]
Kõik piirkondliku vooru materjalid (ZIP)
16. jaanuar 1999. a., koolivoor
Tulemused (PDF): [ Noorem rühm ][ Vanem rühm ]
Ülesanded (PDF): [ Noorem rühm ][ Vanem rühm ]
Kõik koolivooru materjalid (ZIP)


XLV, 1997.-1998. õppeaasta
lõppvoor
Rahvusvahelise olümpiaadi koondise valikvõistluse ülesanded
Rahvusvahelise olümpiaadi koondise valikvõistluse tulemused
Lõppvooru vanema rühma ülesanded
Lõppvooru noorema rühma ülesanded
Lõppvooru noorema rühma tulemused
Lõppvooru vanema rühma tulemused
Lõppvooru noorema rühma testid (30 kB)
Lõppvooru vanema rühma testid (18 kB)
Rahvusvahelise olümpiaadi koondise valikvõistluse lahendused
piirkondlik voor
Piirkondliku vooru þürii otsus
Piirkondliku vooru noorema rühma ülesanded
Piirkondliku vooru vanema rühma ülesanded
Piirkondliku vooru noorema rühma tulemused
Piirkondliku vooru vanema rühma tulemused
Kõik piirkondliku vooru rjalid (196 kB)
koolivoor
Olümpiaadi juhend
06. detsembril toimunud koolivooru ülesanded
16. detsembril toimunud koolivooru ülesanded
Koolivooru noorema rühma tulemused
Koolivooru vanema rühma tulemused
06. detsembril toimunud koolivooru materjalid (64 kB)
16. detsembril toimunud koolivooru materjalid (164 kB)


XLIV, 1996.-1997. õppeaasta
Koduse eelvooru ülesanded
Piirkondliku eelvooru vanema rühma ülesanded
Piirkondliku eelvooru noorema rühma ülesanded
Piirkondliku eelvooru noorema rühma testimisprotokollid
Piirkondliku eelvooru vanema rühma testimisprotokollid
Lõppvooru vanema rühma ülesanded
Lõppvooru noorema rühma ülesanded
Lõppvooru vanema rühma tulemused
Lõppvooru noorema rühma tulemused
Olümpiaadi juhend


XLIII, 1995.-1996. õppeaasta
Informatsioon koduse eelvooru kohta
Koduse eelvooru noorema rühma ülesanded
Koduse eelvooru vanema rühma ülesanded
Piirkondliku vooru vanema rühma ülesanded
Piirkondliku vooru noorema rühma ülesanded
Lõppvooru vanema rühma ülesanded
Lõppvooru noorema rühma ülesanded
Lõppvooru noorema rühma tulemused
Lõppvooru vanema rühma tulemused
IOI katsevõistluse esimese päeva ülesanded
IOI katsevõistluse teise päeva ülesanded
IOI katsevõistluse mõlema päeva ülesannete testid


XLII, 1994.-1995. õppeaasta
Lõppvooru vanema rühma ülesanded
Lõppvooru noorema rühma ülesanded
Mänguprogrammide võistlus


XLI, 1993.-1994. õppeaasta
Koduse eelvooru noorema rühma ülesanded
Koduse eelvooru vanema rühma ülesanded
Lõppvooru ülesanded
IOI katsevõistluse ülesanded
Õpetajate prooviolümpiaad


XL, 1992.-1993. õppeaasta
Koduse eelvooru ülesanded
Lõppvooru ülesanded ja lahendused
IOI katsevõistluse ülesanded
Koduse eelvooru lahendused (4 kB)


XXXIX, 1991.-1992. õppeaasta
Koduse eelvooru ülesanded
Lõppvooru ülesanded


XXXVII, 1989.-1990. õppeaasta
Lõppvooru ülesanded


XXXVI, 1988.-1989. õppeaasta
Piirkondliku vooru ülesanded
Lõppvooru ülesanded


XXXV, 1987.-1988. õppeaasta
Koduse eelvooru ülesanded
Lõppvooru ülesanded


Kui kellegil on informaatikaolümpiaadide kohta selliseid materjale, mida siin ei leidu, siis palun andke endast teada - ajaloo täielikkuse huvides võiks kogu informatsiooni siia välja panna.