Vaba informaatikaalane tarkvara ja kirjandus


RUNTIME ERROR 200

Nagu mitmed inimesed viimasel ajal on täheldanud, tekitavad mõned Turbo Pascalis kirjutatud programmid uuematel arvutitel (Pentium Pro 200 MHz ja kiiremad) käivitades vea "nulliga jagamine", kuigi programm ei tarvitse üldse mingi arvutamisega tegeleda.

Tegu on teadaoleva veaga Turbo Pascal 7.0 ja Borland Pascal 7.0 moodulis CRT, täpsemalt selles moodulis oleva protseduuri Delay jaoks vajalike algandmete kogumisel programmi käivitamise ajal.

Programmi käivitamise ajal pole veel teada, kas protseduuri Delay kasutatakse või mitte ja CRT püüab vajalikke andmeid igal juhul kätte saada, seega piisab vea esilekutsumiseks paljalt mooduli CRT nimetamisest programmi Uses-lauses, seega ei ole selle vea tõttu võimalik kasutada ka teisi samas moodulis olevad funktsioone ja protseduure.

Borland on teatanud, et nemad seda viga parandada ei kavatse, kuid Franz Glaser'i TP-lehel on suur hulk viiteid mitmesugustele mitteametlikele parandustele, mille hulgast olemasoleva lähtetekstiga programmidele võiks soovitada parandatud CRT moodulit (olemas ka kohalik koopia) ja ainult EXE-failina olemasolevate programmide parandamiseks parandusprogrammi (olemas ka kohalik koopia).

Alternatiivina võiks kaaluda ka varianti kasutada TP/BP asemel tasuta kompilaatorit FPC.


http://www.delorie.com/djgpp/
DJGPP on tasuta C/C++ kompilaator MS-DOS'i, Win95/98, WinNT/2000 jaoks. Komplektis on nii käsurealt töötav kompilaator kui ka pseudograafiline keskkond RHIDE.


http://home.pages.de/~GNU-Pascal/
GPC (GNU Pascal Compiler) on tasuta Pascali kompilaator väga paljude erinevate süsteemide, sealhulgas ka DOS/Win jaoks. Põhiomplektis on käsurealt töötav kompilator. Sobib kasutamiseks koos RHIDE'ga. GPC lähtub ISO/ANSI standardist, mistõttu on keeles mõningaid erinevusi võrreldes meil laialt levinud Turbo Pascaliga.


http://www.freepascal.org/
FPC (Free Pascal Compiler) on tasuta Pascali kompilaator paljude erinevate süsteemide, sealhulgas ka DOS/Win jaoks. Põhikomplektis on käsurealt töötav kompilaator. Eraldi on samast saadaval on (praegu arendamisjärgus ja seetõttu mitte eriti töökindel) graafiline keskkond. Sobib kasutamiseks koos RHIDE'ga. FPC lähtub Turbo Pascalist, lisatud on ka mõned Delphi laiendused, seega sobib eriti hästi neile, kes on seni Borlandi vahendeid kasutama harjunud. Sobib olümpiaadiks harjutamiseks, sest rahvusvahelised olümpiaadid nii keskkooli- kui ka üliõpilastele kasutavad Borlandi kompilaatoreid.


http://www.tu-chemnitz.de/~sho/rho/rhide/
RHIDE on tasuta pseudograafiline keskkond DJGPP, GPC ja FPC juurde. Komplekti kuuluvad tekstiredaktor ja silur. Võimaldab kasutada erinevaid kompilaatoreid. Kasutajaliides on sarnane Borlandi Turbo-seeria kasutajaliidesele. Free Pascaliga koos peab kasutama RHIDE versiooni 1.4.7, mis on praegu beetatestimise järgus.


http://community.borland.com/museum/
Borland Community Museum -- igasugune Borlandi ajalooga seonduv kraam. TTK ja olümpiaadide seisukohalt on oluline, et sealt saab Borlandi C ja Pascali kompilaatorite vanemaid versioone. Olemas on Turbo C 2.01 ja Turbo Pascal 5.5. Need pole küll olümpiaadidel kasutatavad versioonid (Turbo C++ 3.1 ja Turbo Pascal 7.0), aga harjutamiseks kõlbavad väga hästi, sest kõik, mis töötab vanemas versioonis, töötab ka uuemas. Selleks, et kompilaatorerid kätte saada, peab Borland Community liikmeks astuma. See on tasuta, aga tuleb loovutada oma meiliaadress.


http://acm.fi.uva.es/problemset/
Väga suur kogu (sadades) programmeerimisülesandeid, paljud neist koos automaatse testimise võimalusega. Oma lahenduste testimiseks tuleb end kasutajaks registreerida ja programmi lähtekood serverisse saata. NB! Pascali kasutajad: see server kasutab GNU kompilaatorit. Kuna GPC lähutb ISO/ANSI standardist, siis on keeles võrreldes Turbo Pascali ja FPC versiooniga väikeseid erinevusi. Enne oma programmi teelepanekut tasuks kontrollida, kas see ikka on GPC'le vastuvõetav.


http://www.gimpel.com/bugs.htm
Gimpel Software Bug Page -- Gimpel Software reklaamib seal oma programme PC-Lint ja FlexeLint, mis on mõeldud C-programmidest vigade otsimiseks. Reklaamikampaania käigus avaldatakse iga kuu üks mitte just väga ilmse veaga programm ja igaühel on võimalus proovida, kas ta leiab vea üles. Samas on toodud ka lahendused. Väga soovitatav lugemine kõigile, kes C's programmeerivad.


http://ee.www.ee/AKS/
Arvutikasutaja sõnastik on orienteeritud küll lõppkasutajale, mitte programmeerijale, aga teada ja vaadata tasub igal juhul.


http://www.tuxedo.org/jargon/
The Jargon File on programmeerijate ja häkkerite slängi seletav sõnaraamat. Dokumendi olulisust iseloomustab asjaolu, et vestluses lühendatakse tema nimi sageli kujule The File ja eeldatakse, et kõik mingigi silmaringiga tegelased teavad, millisest failist on jutt. Ilmunud ka trükis pealkirjaga The New Hacker's Dictionary.


http://russdoc.da.ru
Venekeelne dokumentatsioon programmeerijatele. Sellel aadressil kogutakse materjale erinevate programmeerimiskeelte kohta. Sealhulgas venekeelsed õpikud ja juhendid sellistele keskkondadele nagu Assembler, C/C++, Pascal, Basic, Fortran, FoxPro, Modula-2, AutoLisp, Oracle, Perl ja isegi Prolog/Prolog++.


http://vbrussian.com/
Visual Basic on tänu oma lihtsusele juba muutunud küllaltki populaarseks programmeerimiskeeleks. Kuid nagu igas asjaski, nõuab ta teatud vilumust. Viidatud leheküljel on kogutud hulgaliselt venekeelseid õppematerjale ja näpunäiteid, ning valmis programme koos algtekstiga.


http://ioinformatics.org/
IOI (International Olympiad in Informatics)

http://olympiads.win.tue.nl/ioi/index.html
IOI (International Olympiad in Informatics)

http://olympiads.win.tue.nl/ioi/tasks.html
IOI tasks


http://olympiads.win.tue.nl/ioi/misc/other.html
Other Informatics Competitions


http://www.acm.inf.ethz.ch/ProblemSetArchive.html
Hans Domjan's ACM Programming Contest Archive.


http://www.karrels.org/Ed/ACM/index.html
Ed's Programming Contest Problem Archive.