Tarkvara PDF jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kooligeograafia kodulehekülg


Alates õppeaastast 2001.-2002 on geograafiaolümpiaadi materjalid olümpiaadide lehel ja kooligeograafia lehel.

Alates õppeaastast 2001.-2002 on geograafiaolümpiaadi materjalid olümpiaadide lehel ja kooligeograafia lehel.

Kooligeograafia kodulehekülg
(http://www.geo.ut.ee/kooligeo/)
Olümpiaadide kodulehekülg
(http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/)
Geograafiaolümpiaad 2001.-2002. õppeaastal
Kooligeograafia kodulehekülg
(http://www.geo.ut.ee/kooligeo/)
Olümpiaadide kodulehekülg
(http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/)
Olümpiaadi juhend
Olümpiaadi þürii

Baltimaade geograafiaolümpiaad (27.-30. september 2001):
Osavõtjad, zhürii liikmed ja korraldajad
Tulemused


Geograafiaolümpiaad 2000.-2001. õppeaastal
Olümpiaadi juhend
Olümpiaadi komisjon

Lõppvoor (27.-29. aprill 2001):
Þürii otsus
Tulemused (pdf) [ 7.klass ] [ 8.klass ] [ 9.klass ] [ Gümn. ]
Tulemused (rtf) [ 7.klass ] [ 8.klass ] [ 9.klass ] [ Gümn. ]
Lõppvooru juhend
Lõppvooru orienteeruv ajakava
Lõppvooru kutsutud õpilaste nimekiri

Eelvoor (10. veebruar 2001):
Eelvooru ülesanded [7. kl] [8. kl] [9. kl] [10-12. kl]


Geograafiaolümpiaad 1999.-2000. õppeaastal
Olümpiaadi juhend
Olümpiaadi komisjon

Lõppvoor (28.-30. aprill 2000):
Lõppvooru juhend
Lõppvooru orienteeruv ajakava
Lõppvooru kutsutud õpilaste nimekiri
Olümpiaadi lõppvooru küsimused 7. klassile
Olümpiaadi lõppvooru küsimused 8. klassile
Olümpiaadi lõppvooru küsimused 9. klassile
Olümpiaadi lõppvooru küsimused 10.-12. klassile
Lõppvooru tulemused [ PDF ] [ DOC ]


Geograafiaolümpiaad 1998.-1999. õppeaastal
Olümpiaadi juhend
Maakonnavooru tulemused
Lõppvooru juhend
Lõppvooru tulemused