Sellel leheküljel avaldatakse Avatud Eesti Fondi toetusel ülesandeid jt. materjale iseseisvaks lahendamiseks neile õpilastele ja õpetajatele, kes tahavad jõudu katsuda rahvusvaheliste olümpiaadide tasemel probleemidega. Lahendused ja näpunäited avaldame orienteeruvalt pärast 2-nädalast lahendamisaega.


Ülesanded:(26.okt)
1998. aasta Ungari-Iisraeli võistluse ülesanded (PostScript) (dvi)

Lahendused:
Ungari-Iisraeli võistluse ülesannete lahendused

Kodused ülesanded:
Sloveenia 1999. a 10. klassi lõppvooru ülesanded (PostScript) (dvi)
Briti 1999. a 2. vooru ülesanded (PostScript) (dvi)
Itaalia 1997 a. matemaatikaolümpiaadi ülesanded (PostScript) (dvi)

Lahendused:
Sloveenia 1999. a 10. klassi lõppvooru ülesannete lahendused
Briti 1999. a 2. vooru ülesannete lahendused
Itaalia 1997. a matemaatikaolümpiaadi ülesannete lahendused