KÄNGURU 28. märts 2002

* Võistlus toimub kolmes vanuserühmas:
Benjaminid: vanus 11 - 12 aastat;
Kadetid: vanus 13 - 14 aastat;
Juuniorid: vanus 15 - 16 aastat
* Vanuserühmadel on erinevad ülesannete komplektid.
Ülesandeid on komplektis kokku 30 - need on raskuse järgi jagatud kolme rühma.

* Võistluse läbiviimiseks soovitatav aeg on orienteeruvalt kella 8 ja 12 vahel.
* Ülesannete lahendamiseks on aega täpselt 1 tund ja 15 minutit.
* Igal õpilasel on 30 stardipunkti.
* Osavõtjad võivad lahendamisel kasutada lisapaberit.
* Iga osavõtja lahendab ülesandeid iseseisavalt.
* Ülesannete tekstid jäävad lahendajale.

21. märtsil postitatakse kooli aadressil ülesannete komplektid ja vastuselehed vastavalt sellele, mitu osavõtjat koolist registreerus.
Lisaks neile on vastavate vanuserühmade ülesannete komplekt õpetajale ning eraldi ümbrikus vastused.

Käesoleval aastal kasutame vastuselehtede skaneerimist ja sellest tulenevalt kontrollige eelnevalt vastuselehtede arvu ja järgige vastuselehe täitmise nõudeid.
Paljundatud vastuselehti masin sisse ei loe!

* Vastuseleht, vt. ka näidist!
1) Vastuseleht tuleb täita trükitähtedega ja iga tähe- või numbrimärk peab mahtuma tervenisti ühte nn. tähekasti
2) Kogu vastuseleht peab õpilase poolt olema täidetud ühe ja sama kirjutusvahendiga. Soovitavalt musta või tumesinise tindi- või pastapliiatsiga. Vastuselehte ei tohi täita hariliku pliiatsiga.
3) Nimi: Ülemine rida – eesnimi, alumine – perekonnanimi
Kool: kirjutada kolmekohaline kood.
(Kooli koodi saadame koos ülesannetega.)
Klass: kirjutada araabia numbritega ja mitte lisada klassiparalleele eristavaid tähti. (st. klassid on . . ., 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Vanuserühm: Õigesse kasti teha rist.
Vastused: Ristiga märkida ainult õige tähega ruut.
4) Palume järgida vastuselehe vormistamise reegleid. Vältida mistahes pliiatsiga tehtud kriipse, punkte jm. tähekastides, mis ei ole mõeldud vastuseks.

* Lisaks lahendusajale võib anda õpilastele täiendavalt aega, et nad saaksid korralikult kirjutada oma andmed (nimi, vanuserühm, kooli kood, klass). Ka vastuste vormistamiseks vastuselehele võib anda lisaaega, kuid sel juhul ei tohi õpilastel ülesannete tekstid enam laual/nähtaval olla.

Õpilaste tööd palume parandada kohapeal koolis.
Ülesannete 1 - 10 iga õige vastus annab 3 punkti.
Ülesannete 11 - 20 iga õige vastus annab 4 punkti.
Ülesannete 21 - 30 iga õige vastus annab 5 punkti.
Iga vale vastus annab (–1) ( miinus ühe) punkti.
Vastamata ülesanne annab 0 punkti.

Teie koolist kõigi osalenud õpilaste vastuselehti ja tulemuste protokolle ootame hiljemalt 2. aprilliks aadressil:
KÄNGURU, Tähe 4 - 143, 51010 TARTU

Protokollis ära näidata vanuserühmade kaupa osalenud õpilaste nimed, klassid ja saadud punktid. Palume kontrollida, et vastuselehel oleks kõik vajalikud andmed õpilase kohta.

Täppisteaduste Kool kontrollib üle kõik saabunud vastuselehed ja teeb üle-eestilise kokkuvõtte. Üle-eestilise kokkuvõtte loodame valmis saada ja avaldada kodulehel aprilli teisel poolel.

Võistluses osalenud koolidele saadame mai keskel posti teel kokkuvõtted (kooli protokollid, võistluse kogumiku), igale osavõtjale võistlusel osalemist tõendava kleeppildi ning parimatele diplomid ja auhinnad.