Saabunud vastuselehti vaadates selgus, et nii mõneski koolis ei oldud vist osalejatele selgitatud, kuidas vastuselehte täita. Tundus ebaõiglane kontrollida nende osalejate vastuselehti samade "karmide" reeglite alusel. Samas tundus ebaõiglane arvestada ainult nende osalejate parandusi ja sodimisi. Seega, vaatasime peale andmete skanneerimist ikkagi veelkord vastuselehed "käsitsi" üle ja arvestasime parandusi. Õnneks oli neid võrreldes eelmise aastaga tunduvalt vähem.
Vastuselehtede ülevaatamine oli tingitud ka sellest, et parandaja oli punktid kirjutanud valgesse kasti, mis oli mõeldud vastsevariandiks E.

Kokkuvõtted koolidesse (protokollid, võistluse kogumiku, kleeppildid ning parimatele diplomid ja auhinnad) postitame 19.-20. mail.