• Juunioride 9. ülesande koostajatel oli vastuseks märgitud,
  et antud funktsiooni väärtust kohal 1999 ei ole võimalik leida.
  Nii näis esmapilgul meilegi. Tegelikult on mistahes reaalarvu z
  korral antud funktsiooni väärtus 0. Õigeks lugesime vastusevariandi A,
  mitte E nagu esialgu märgitud.
 • Kui õpilase poolt tehtud parandused olid selged ja arusaadavad,
  siis arvestasime tehtud parandusi.