16. märts 2001

Kulutused ühe õpilase kohta.
(Arvestatud 9500 osavõtjaga ligikaudu 320-st koolist.)

ülesanded0,71
vastuseleht0,18
osavõtumaks assotsiatsioonile0,38
assotsiatsiooni assambleest osavõtt1,05
kleeps2,2
andmete sisestamine0,5
post0,62
kogumik1,13
auhinnad + diplomid2,1
organiseerimiskulud*2,5
kokku11,27

* ülesannete koostamine ja tõlkimine, lahenduste kirjutamine,
pakkematerjal, pakkimine, kantseleikulud