16. märts 2001

Info

TÜ Täppisteaduste Kooli ja Eesti Matemaatika Seltsi eestvedamisel on käesoleva aasta 16. märtsil õpilastel võimalus viiendat korda osa võtta rahvusvahelisest matem.võistlusest KÄNGURU. Võistluse eesmärgiks ei ole võrrelda erinevate maade õpilaste tulemusi, vaid populariseerida matemaatikat võimalikult laiades kooliõpilaste hulkades. Eelmisel aastal osales võistlusel kokku ligikaudu 1 755 000 õpilast, sh. 9211 Eestist.

Käesoleval õppeaastal toimub võistlus KÄNGURU III õppeveerandi viimasel päeval,s.o. 16. märtsil. Võistlus toimub kolmes vanuserühmas:
benjaminid ( vanus 11-12 aastat)
kadetid (vanus 13-14 aastat)
juuniorid (vanus 15-16 aastat)

Võistlus toimub koolides, soovitatavalt orienteeruvalt kl. 8 ja 12 vahel, lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min. Ülesandeid on kokku 30, need on raskuse järgi jagatud kolme rühma. Iga ülesande juures on 5 vastusevarianti, millest õpilane valib õige ja kirjutab vastava variandi tähe vastustelehele. Üleriigilise kokkuvõtte tegemiseks tuleb kõigi osalenud õpilaste vastustelehed saata Täppisteaduste kooli hiljemalt 26. märtsiks.

Osavõtumaks on 12 krooni iga osaleva õpilase kohta, mille palume kanda Eesti Matemaatika Seltsi arvelduskontole 221011864593 Hansapanka märgusõnaga “Känguru”, lisatud kooli nimi, mille õpilaste eest makstakse.
Ühe õpilase kohta arvestatud kulud

Koolide registreerimislehti, millele on märgitud maksekorralduse kuupäev ja maksja (võimalusel lisatud maksekorralduse koopia), ootame hiljemalt 3. märtsiks aadressil:

Känguru
Tähe 4 -143
51010 Tartu
või teatada osavõtusoovist e-maili aadressil railiv@ut.ee

Registreerimislehel peab olema märgitud osavõtjate arvud vanuserühmade kaupa ja kas ülesandeid soovitakse eesti või vene keeles; kooli nimi ja aadress, kuhu saata ülesanded; kontaktisiku (nimi, telefon, e-mail); maksekorralduse kuupäev ja maksja nimi.
Kontaktisik vastutab saadetud materjalide konfidentsiaalsuse ning võistlustingimuste täitmise eest.
Registreerudes e-maili teel kontrollige, et saaksite tagasi teate registreerimise kohta.

Registreerimisleht: (pdf) (doc)

Täppisteaduste kool saadab paljundatud ülesanded ja vastustelehed vastavalt koolide poolt registreerimisel esitatud osavõtjate arvule. Ülesanded, vastustelehed ja juhis võistluse läbiviimiseks postitatakse 12. märtsil, seega peaks need kooli jõudma 13.-14. märtsil.

Koos ülesannetega saadetakse välja ka täpsemad juhised võistluse läbiviimiseks. Koos üleriigilise kokkuvõttega saadab Täppisteaduste kool igale osalenud koolile protokollid, võistluse kogumiku, igale osalenud õpilasele võistluse embleemi ja kooli iga vanuserüma parimale diplomi.
Ootame rohket osavõttu!

Raili Vilt
TTK matem.metoodik
tel: (27) 375 581;
e-mail : railiv@ut.ee