16. märts 2007

12. KÄNGURU VÕISTLUS

16. märtsil ootame kõiki 3.-10. klassi õpilasi osalema populaarseimal matemaatikavõistlusel Känguru.

Võistlus toimub neljas vanuserühmas:
ekolierid (3.-4. klass)
benjaminid (5.-6. klass)
kadetid (7.-8. klass)
juuniorid (9.-10. klass)

Ekolieridel tuleb lahendada 24 ülesannet ning ülejäänud vanuserühmadel 30, need on raskuse järgi jagatud kolme rühma.
Iga ülesande juures on 5 vastusevarianti, millest õpilane valib õige ja märgib vastava variandi vastustelehele.
Õige vastus annab vastavalt 3, 4 või 5 punkti, vale vastus (-1) punkti ning vastmata jätmine 0 punkti.

Võistlus toimub koolides, soovitatavalt orienteeruvalt kl. 8 ja 12 vahel ning osavõtjatel on lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min.

Osavõtumaks on 14 krooni iga osaleva õpilase kohta, mille palume kanda Eesti Matemaatika Seltsi arvelduskontole 221011864593 Hansapanka märgusõnaga "Känguru", lisatud kooli nimi, mille õpilaste eest makstakse.
Arve vajadusel palume täita vastavad lahtrid registreerimislehel ja ülekanne teostada siis kui arve on saabunud.

Registreeruda palume hiljemalt 2. märtsiks!

Osalemissoovist võib teatada ka tavaposti teel või e-maili teel
Känguru, Tähe 4 –143,51010 Tartu
või Raili.Vilt@ut.ee

Registreerimislehel peab olema märgitud osavõtjate arvud vanuserühmade kaupa ja kas ülesandeid soovitakse eesti või vene keeles; kooli nimi ja aadress, kuhu saata ülesanded; kontaktisiku (nimi, telefon, e-mail); Kui osavõtumaks tasutud, siis kirjutada maskmise kuupäev ja maksja. Kui osavõtumaksu tasumiseks on vaja arve, siis kirjutada kellele esitada arve (asutuse nimi ja aadress).

Kontaktisik vastutab saadetud materjalide konfidentsiaalsuse ning võistlustingimuste täitmise eest.

* Registreerunud koolide nimekiri avaldadakse siinsamas kodulehel 5. märtsil. Palume paari päeva jooksul seda vaadata ja veenduda, et teie poolt saadetud registreerumine on kohale jõudnud.

*

* Teaduskool saadab paljundatud ülesanded, vastustelehed ja võistluse embleemid kõigile osalejatele vastavalt koolide poolt registreerumisel esitatud osavõtjate arvule.
Ülesanded, vastustelehed, embleemid ja täpsemad juhised võistluse läbiviimiseks postitatakse 12. märtsil.

* Üleriigilise kokkuvõtte tegemiseks tuleb kõigi osalenud õpilaste vastustelehed saata Teaduskooli hiljemalt 20.märtsi postitempliga.
* Tulemused selguvad aprilli keskpaigas ja avaldatakse kodulehel.

* Mais saadab Teaduskool osalenud koolile protokollid, võistluse kogumiku (ülesanded, lahendused, kokkuvõtted), üldarvestuse parimatele diplomid ja auhinnad ning kooli iga vanuserüma parimale diplomi ja meene.Raili Vilt
Teaduskooli metoodik
tel: 7 375 580
e-mail : Raili.Vilt@ut.ee