18. märts 2005

10. KÄNGURU VÕISTLUS

Käesoleva aasta 18. märtsil toimub Eestis matemaatikavõistlus KÄNGURU juba 10. korda. Esimene võistlus toimus 15. märtsil 1996 ning osaleda said vaid need õpilased, kel vanust 13-14 aastat - vanuserühm kadett. Järgmisel ja ülejärgmisel aastal lisandusid vastavalt vanuserühmad juunior (vanus 15-16 aastat) ning benjamin (vanus 11-12 aastat).
Alates tänavusest aastast ootab KÄNGURU ülesandeid lahendama ja võistlema ka 3.-4. klasside õpilasi. (Vt eelmise aasta ülesandeid.)

1996. aastal osales võistlusel vähem kui 25 riigis kokku umbes miljon õpilast. Aastal 2004 oli osavõtjate arv üle 3 miljoni ning osalenud riikide arv 32. Osavõtjate arv kasvab veelgi, sest käesolevast aastast liitub veel 5 riiki ning ka juba korraldavates maades võidab võistlus juurde uusi sõpru.

18. märts 2005

Võistlus toimub neljas vanuserühmas:
ekolierid (3.-4. klass)
benjaminid (5.-6. klass)
kadetid (7.-8. klass)
juuniorid (9.-10. klass)

Ekolieridel tuleb lahendada 24 ülesannet ning ülejäänud vanuserühmadel 30, need on raskuse järgi jagatud kolme rühma. Iga ülesande juures on 5 vastusevarianti, millest õpilane valib õige ja märgib vastava variandi vastustelehele.

Võistlus toimub koolides, soovitatavalt orienteeruvalt kl. 8 ja 12 vahel, lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min.

Osavõtumaks on 12 krooni iga osaleva õpilase kohta, mille palume kanda Eesti Matemaatika Seltsi arvelduskontole 221011864593 Hansapanka märgusõnaga "Känguru", lisatud kooli nimi, mille õpilaste eest makstakse.
Arve vajadusel palume küsida see eelnevalt (e-mail: Raili.Vilt@ut.ee, tel: 7 37 55 81).

Registreeruda palume hiljemalt 4. märtsiks!

Osalemissoovist võib teatada ka tavaposti teel või e-maili teel
Känguru
Tähe 4 –143
51010 Tartu
või Raili.Vilt@ut.ee

Registreerimislehel peab olema märgitud osavõtjate arvud vanuserühmade kaupa ja kas ülesandeid soovitakse eesti või vene keeles; kooli nimi ja aadress, kuhu saata ülesanded; kontaktisiku (nimi, telefon, e-mail); maksekorralduse kuupäev ja maksja nimi.
Kontaktisik vastutab saadetud materjalide konfidentsiaalsuse ning võistlustingimuste täitmise eest.
Registreerunud koolide nimekiri avaldadakse siinsamas kodulehel 7. märtsil. Palume paari päeva jooksul seda vaadata ja veenduda, et teie poolt saadetud registreerumine on kohale jõudnud.

Teaduskool saadab paljundatud ülesanded ja vastustelehed vastavalt koolide poolt registreerumisel esitatud osavõtjate arvule. Ülesanded, vastustelehed ja juhis võistluse läbiviimiseks postitatakse 14. märtsil.
Koos ülesannetega saadetakse välja ka täpsemad juhised võistluse läbiviimiseks. Üleriigilise kokkuvõtte tegemiseks tuleb kõigi osalenud õpilaste vastustelehed saata Teaduskooli hiljemalt 21.märtsi postitempliga. (Saabunud vastustelehed skaneeritakse.)
Koos üleriigilise kokkuvõttega saadab Teaduskool osalenud koolile protokollid, võistluse kogumiku, igale osalenud õpilasele võistluse embleemi ja kooli iga vanuserüma parimale diplomi.

18. märtsil ootame ülesandeid lahendama kõiki vanu ja uusi sõpru.

Raili Vilt
Teaduskooli metoodik
tel: 7 375 581;
e-mail : Raili.Vilt@ut.ee