19. märts 2004

Info


Käesoleva aasta 19. märtsil toimub Eestis üheksandat korda rahvusvaheline matemaatikavõistlus KÄNGURU.

Võistlus toimub koolides, soovitatavalt orienteeruvalt kl. 8 ja 12 vahel, lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min. Ülesandeid on kokku 30, need on raskuse järgi jagatud kolme rühma. Iga ülesande juures on 5 vastusevarianti, millest õpilane valib õige ja märgib vastava variandi vastustelehele.

Võistlus toimub kolmes vanuserühmas:
benjaminid (5.-6. klass)
kadetid (7.-8. klass)
juuniorid (9.-10. klass)
Benjaminide rühmas võivad võistelda 4. klasside ja juunioride rühmas 11. klassi õpilased, kellel vanust vastavalt 11 ja 16.

Osavõtumaks on 12 krooni iga osaleva õpilase kohta, mille palume kanda Eesti Matemaatika Seltsi arvelduskontole 221011864593 Hansapanka märgusõnaga "Känguru", lisatud kooli nimi, mille õpilaste eest makstakse.
Arve vajadusel palume küsida see eelnevalt (e-mail: Raili.Vilt@ut.ee, tel: 07 37 55 81).

Koolide registreerimislehti, millele on märgitud maksekorralduse kuupäev ja maksja, ootame hiljemalt 3. märtsiks aadressil:
Känguru
Tähe 4 –143
51010 Tartu
või teatada osavõtusoovist e-maili aadressil Raili.Vilt@ut.ee

Registreerimislehel peab olema märgitud osavõtjate arvud vanuserühmade kaupa ja kas ülesandeid soovitakse eesti või vene keeles; kooli nimi ja aadress, kuhu saata ülesanded; kontaktisiku (nimi, telefon, e-mail); maksekorralduse kuupäev ja maksja nimi.
Kontaktisik vastutab saadetud materjalide konfidentsiaalsuse ning võistlustingimuste täitmise eest. Registreerudes e-maili teel kontrollige, et saaksite tagasi teate registreerimise kohta.

Teaduskool saadab paljundatud ülesanded ja vastustelehed vastavalt koolide poolt registreerimisel esitatud osavõtjate arvule. Ülesanded, vastustelehed ja juhis võistluse läbiviimiseks postitatakse 15. märtsil.
Koos ülesannetega saadetakse välja ka täpsemad juhised võistluse läbiviimiseks. Üleriigilise kokkuvõtte tegemiseks tuleb kõigi osalenud õpilaste vastustelehed saata Teaduskooli hiljemalt 22.märtsi postitempliga.Kokkuvõtte tegemiseks kasutame vastustelehtede skaneerimist, õpetajatel ei tule enam töid kohapeal kontrollida.
Koos üleriigilise kokkuvõttega saadab Teaduskool osalenud koolile protokollid, võistluse kogumiku, igale osalenud õpilasele võistluse embleemi ja kooli iga vanuserüma parimale diplomi.

Raili Vilt
Teaduskooli metoodik
tel: 7 375 581;
e-mail : Raili.Vilt@ut.ee