28. märts 2002

Info

Matemaatikavõistlus KÄNGURU toimub neljapäeval 28. märtsil 2002.

Võistlus toimub koolides, soovitatavalt orienteeruvalt kl. 8 ja 12 vahel, lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min. Ülesandeid on kokku 30, need on raskuse järgi jagatud kolme rühma. Iga ülesande juures on 5 vastusevarianti, millest õpilane valib õige ja kirjutab vastava variandi tähe vastustelehele. Üleriigilise kokkuvõtte tegemiseks tuleb kõigi osalenud õpilaste vastustelehed saata Täppisteaduste kooli hiljemalt 2. aprilliks.

Võistlus toimub kolmes vanuserühmas:
benjaminid ( vanus 11-12 aastat)
kadetid (vanus 13-14 aastat)
juuniorid (vanus 15-16 aastat)

Osavõtumaks on 12 krooni iga osaleva õpilase kohta, mille palume kanda Eesti Matemaatika Seltsi arvelduskontole 221011864593 Hansapanka märgusõnaga "Känguru", lisatud kooli nimi, mille õpilaste eest makstakse.
Vajadusel saadame arve.

Koolide registreerimislehti, millele on märgitud maksekorralduse kuupäev ja maksja, ootame hiljemalt 6. märtsiks aadressil:
Känguru
Tähe 4 –143
51010 Tartu
või teatada osavõtusoovist e-maili aadressil railiv@ut.ee

Registreerimislehel peab olema märgitud osavõtjate arvud vanuserühmade kaupa ja kas ülesandeid soovitakse eesti või vene keeles; kooli nimi ja aadress, kuhu saata ülesanded; kontaktisiku (nimi, telefon, e-mail); maksekorralduse kuupäev ja maksja nimi.
Kontaktisik vastutab saadetud materjalide konfidentsiaalsuse ning võistlustingimuste täitmise eest.
Registreerudes e-maili teel kontrollige, et saaksite tagasi teate registreerimise kohta.

Täppisteaduste kool saadab paljundatud ülesanded ja vastustelehed vastavalt koolide poolt registreerimisel esitatud osavõtjate arvule. Ülesanded, vastustelehed ja juhis võistluse läbiviimiseks postitatakse 21. märtsil, seega peaks need kooli jõudma hiljemalt 25. märtsiks.
Koos ülesannetega saadetakse välja ka täpsemad juhised võistluse läbiviimiseks. Koos üleriigilise kokkuvõttega saadab Täppisteaduste kool igale osalenud koolile protokollid, võistluse kogumiku, igale osalenud õpilasele võistluse embleemi ja kooli iga vanuserüma parimale diplomi.

Raili Vilt
TTK matem.metoodik
tel: 07 375 581;
e-mail : railiv@ut.ee