17. märts 2000

Kommentaarid


Benjaminide ülesande 17. küsimus ei olnud korrektselt sõnastatud - antud ülesandes ei küsitud vähimat päevade arvu, mil kõik jälle klubis koos on. Seega sobib antud vastustest ka variant E: 5040.
Mõlemad vastused loeme üleriigilist kokkuvõtet tehes õigeteks.

Juunioride ülesande 30. joonised olid vastuolulised - sellist kindlust ei saa olla. Joonisel olev vasakult vaade peaks olema paremalt vaade ning sel juhul kasutati kindluse ehitamiseks 12 kuupi. (Mitte 14 nagu vastuste lehel ekslikult kirjas.)
Selle ülesande jätsime üleriigilist kokkuvõtet tehes arvestamata. Seega oli juunioride maksimum 145 punkti.

Koduleheküljel on nende ülesannete tekstid parandatud.

Kadetide ülesande 28. vastus on 4, st. variant D.

Kadetide ülesande 4. vastus on 4, st. variant C.