Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Õppeaasta 2006.-2007.
Vastuvõtuinfo (kursuste nimekiri, registreerumisvorm)
Võistluse MKAUG8 ülesanded: [ PDF][ DOC ]
UUS! Võistluse MKAUG8 tulemused

Õppeaasta 2005.-2006.
Teaduskooli metoodik Hilja Afanasjevat tunnustati Gerhard Rägo medaliga
Võistluse MKAUG7 ülesanded: [ PDF][ DOC ]
Võistluse MKAUG7 tulemused

Õppeaasta 2004.-2005.
Vastuvõtuinfo (kursuste nimekiri, registreerumisvorm)
Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I:
[ Tasemetest ] [ Tasemetesti lahendused ]
Hindamisleht: [ PDF ][ RTF ]


Õppematerjalid
Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I
Keerdülesanded [PDF]
Matemaatiline induktsioon [PDF]
Matemaatiline loogika [PDF]
Algebraliste võrrandite lahendamisest [PDF]
Funktsioonid ja nende graafikud [PDF]
Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale II
Võrratused [PDF]
Arvuteooria elemente [PDF]
Parameetriga võrrandid [PDF]
Graafiline lineaarne planeerimine [PDF]
Trigonomeetriliste võrrandite lahendamine [PDF]
Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale III
Funktsioonid ja nende tuletised majandusarvutustes [PDF]
Integraal [PDF]
Hulktahukad [PDF]
Pöördkehad [PDF]
Kombinatoorika [PDF]
Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale IV
Loogika elemente [HTML]
Kompleksarvud [HTML]
Graafiteooria [HTML]
Ahelmurrud [PDF]
Pindalade mõõtmine [HTML]
Abimaterjale
Study Worksi'is graafikute tegemise lühijuhend [PDF]
Hindamisleht: [ PDF ][ RTF ]


Arhiiv
LÕPETAJAD
Lõpetajad 2004: Täiendavaid ja süvendavaid teemasid koolimatemaatikale I
Lõpetajad 2004: Täiendavaid ja süvendavaid teemasid koolimatemaatikale II
Lõpetajad 2004: Täiendavaid ja süvendavaid teemasid koolimatemaatikale I ja II
Lõpetajad 2004: Täiendavaid ja süvendavaid teemasid koolimatemaatikale III
Lõpetajad 2004: Täiendavaid ja süvendavaid teemasid koolimatemaatikale I, II ja III
Lõpetajate nimekiri 2003. aastal
Lõpetajate nimekiri 2002. aastal
Lõpetajate nimekiri 2001. aastal
Lõpetajate nimekiri 2000. aastal
Lõpetajate nimekiri 1999. aastal
Lõpetajate nimekiri 1998. aastal
Lõpetajate nimekiri 1997. aastal
Kontrolltööde teemad ja tähtajad (2003/2004)
Kontrolltööde teemad ja tähtajad (2002/2003): [HTML] [PDF]
Kontrolltööde teemad ja tähtajad (2001/2002): [PDF] [RTF]
Kontrolltööde teemad ja tähtajad (2000/2001): [ PDF ][ Word ]
Õppekorralduse eeskiri (2003/2004)
Õppetöö korraldus (2001/2002): [PDF]
Õppetöö korraldus (2000/2001): [ PDF ][ Word ]
Sisseastumisülesanded 2002: [ PDF ][ DOC ]
Sisseastumisülesanded 2001: [ PDF ][ RTF ]
Sisseastumisülesanded 2000: [ PDF ][ Word ]
Õppekorralduse eeskiri 1999. aastal
Sisseastumisülesanded 1999. aastal
Õppekorraldusest 1998. aastal
Sisseastumistöö 1998. aastal
Sisseastumistöö 1997. aastal
Võistluse MKAUG6 ülesanded: [ PDF][ DOC ]
Võistluse MKAUG6 tulemused
Võistluse MKAUG5 tulemused: [ HTML ]
Võistluse MKAUG5 ülesanded: [ PDF][ RTF ]
Võistluse MKAUG4 tulemused
Võistluse MKAUG3 tulemused
Võistluse MKAUG2 tulemused
Võistluse MKAUG1 tulemused