Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Matemaatikaolümpiaadi materjalid
www.math.olympiaadid.ut.ee
ja www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/


LIII , 2005.-2006. õppeaasta
Matemaatikaolümpiaadi þürii
Matemaatikaolümpiaadi juhend

1.-2. aprill 2006. a., lõppvoor
Þürii otsus: õpilase tulemuste tühistamise osas( 12.dets 2006.)
Þürii otsus: [HTML]
Lõppvooru ülesanded, lahendused, hindamiskriteeriumid ja tulemused
Lõppvooru ja huvipäeva ajakava ja info kutsututele
Lõppvooru ja huvipäevale kutsutud [ HTML]

28. jaanuar 2006. a., piirkonnavoor
Piirkonnavooru tulemused (komisjonile saadetud tööde osas)
[ 7.klass] [ 8.klass] [ 9.klass] [ 10.klass] [ 11.klass] [ 12.klass] (þürii otsus 12.dets 2006)
Kontrollijate kommentaarid tööde ja hindamise kohta [ pdf] [ postscript]
Tulemuste statistiline kokkuvõte [ HTML]
Ülesanded, lahendused, hindamisjuhised (kõik ühes failis)[PDF]


LII , 2004.-2005. õppeaasta
Matemaatikaolümpiaadi þürii
Matemaatikaolümpiaadi juhend

5.-6. aprill 2005. a., lõppvoor
Ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
Lahedused: [ Postscript ][ pdf ]
Hindamisskeemid: [ Postscript ][ pdf ]
Tulemused: [ 9. klass ][ 10. klass ] [ 11. klass ](þürii otsus 12.dets 2006) [ 12. klass ]
Lõppvooru (5.-6.märts)ajakava ja info kutsututele
(9.- 12. klass)
Huvipäeva (11. märts) ajakava ja info kutsututele
(7.- 8. klass)

15. jaanuar 2005. a., piirkonnavoor
Lõppvooru ja huvipäevale kutsutud [ HTML]
Tulemused (komisjonile saadetud tööde osas)
[ 7.klass] [ 8.klass] [ 9.klass] [ 10.klass] [ 11.klass](þürii otsus 12.dets 2006) [ 12.klass]
Kontrollijate kommentaarid tööde ja hindamise kohta [ pdf] [ postscript]
Tulemuste statistiline kokkuvõte
[ HTML]
7.-9. klassi ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
10.-12. klassi ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ pdf ]
Lahenduste hindamisjuhised: [ Postscript ][ pdf ]


LI , 2003.-2004. õppeaasta
Matemaatikaolümpiaadi þürii
Matemaatikaolümpiaadi juhend

3.-4. aprill 2004. a., lõppvoor
Ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
Lahedused: [ Postscript ][ pdf ]
Hindamisskeemid: [ Postscript ][ pdf ]
Tulemused: [ 9. klass ][ 10. klass ] [ 11. klass ] [ 12. klass ]
Lõppvooru (3.-4. aprill) ajakava ja info kutsututele
(9.- 12. klass)
Huvipäeva (31. märts) ajakava ja info kutsututele
(7.- 8. klass)
Lõppvooru ja huvipäevale kutsutud
[ HTML]
Tulemused (komisjonile saadetud tööde osas)
[ HTML] [ MS Excel+PKZIP, 256kB]
Kontrollijate kommentaarid tööde ja hindamise kohta
[ Üldosa] [ pdf] [ postscript]
Tulemuste statistiline kokkuvõte
[ HTML] [ MS Excel+PKZIP, 461kB]

7. veebruar 2004. a., piirkonnavoor
7.-9. klassi ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
10.-12. klassi ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ pdf ]
Lahenduste hindamisjuhised: [ Postscript ][ pdf ]


L , 2002.-2003. õppeaasta
Matemaatikaolümpiaadi þürii
Matemaatikaolümpiaadi juhend

8.-9. märts 2003. a., lõppvoor
Ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
Lahedused: [ Postscript ][ pdf ]
Hindamisskeemid: [ Postscript ][ pdf ]
Tulemused: [ 9. klass ][ 10. klass ] [ 11. klass ] [ 12. klass ]
IMO'2003 Eesti võistkonna kandidaadid [ HTML ]
Matemaatikaolümpiaadi lõpetamine (9. märts,kell 15.00) [Vaata]
[Videovoo vaatamiseks arvutile esitatavad nõuded]
Lõppvooru ajakava

18. jaanuar 2003. a., piirkonnavoor
Tulemused (komisjonile saadetud tööde osas)
[ HTML] [ MS Excel+PKZIP, 256kB]
Kontrollijate kommentaarid tööde ja hindamise kohta
[ Üldosa] [ pdf] [ postscript]
Tulemuste statistiline kokkuvõte
[ HTML] [ MS Excel+PKZIP, 461kB]
7.-9. klassi ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
10.-12. klassi ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ pdf ]
Lahenduste hindamisjuhised: [ Postscript ][ pdf ]


XLIX, 2001.-2002. õppeaasta
Matemaatikaolümpiaadi þürii
Matemaatikaolümpiaadi juhend

7.-8. märts 2002. a., lõppvoor
Ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
Lahedused: [ Postscript ][ pdf ]
Hindamisskeemid: [ Postscript ][ pdf ]
Tulemused: [ 9. klass ][ 10. klass ] [ 11. klass ] [ 12. klass ]
IMO'2002 Eesti võistkonna kandidaadid [ HTML ]


26. jaanuar 2002. a., piirkonnavoor
Olümpiaadi lõppvoorule kutsutavad õpilased
Lõppvooru orienteeruv ajakava
Tulemused (komisjonile saadetud tööde osas)
[ HTML] [ MS Excel+PKZIP, 132kB]
Kontrollijate kommentaarid tööde ja hindamise kohta
[ Üldosa] [ pdf] [ postscript]
Tulemuste statistiline kokkuvõte
[ HTML] [ MS Excel+PKZIP, 477kB]
7.-9. klassi ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
10.-12. klassi ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ pdf ]
Lahenduste hindamisjuhised: [ Postscript ][ pdf ]


XLVIII, 2000.-2001. õppeaasta
Matemaatikaolümpiaadi þürii
Matemaatikaolümpiaadi juhend

29.-30. märts 2001. a., lõppvoor
Ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
Lahedused: [ Postscript ][ pdf ]
Hindamisskeemid: [ Postscript ][ pdf ]
Tulemused: [ 9. klass ][ 10. klass ] [ 11. klass ] [ 12. klass ]
IMO'2001 Eesti võistkonna kandidaadid [ HTML ]

Lõppvooru ja huvipäevale kutsutavate õpilaste nimekirjad

27. jaanuar 2001. a., piirkondlik voor
Lõppvooru ja huvipäevale kutsutavate õpilaste nimekirjad:
[ HTML ]
Tulemused (komisjonile saadetud tööde osas):
[ HTML ][ MS Excel+PKZIP]
Kontrollijate kommentaarid tööde ja hindamise kohta:
[ Postscript ][ pdf ]
Tulemuste statistiline kokkuvõte:
[ HTML ] [ MS Excel+PKZIP]
7.-9. klassi ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
10.-12. klassi ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ pdf ]
Lahenduste hindamisjuhised: [ Postscript ][ pdf ]


XLVII, 1999.-2000. õppeaasta
Matemaatikaolümpiaadi þürii
Matemaatikaolümpiaadi juhend

30.-31. märts 2000. a., lõppvoor
Lõppvooru ja huvipäeva ajakava
Ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
Lahendused: [ Postscript ][ pdf ]
Hindamisskeemid: [ gif: 9 ][ gif: 10 ][ gif: 11 ][ gif: 12 ]
Tulemused: [ 9.klass ] [ 10.klass ] [ 11.klass ] [ 12.klass ]
IMO'2000 Eesti võistkonna valikvõistlusele kutsutavad õpilased

12. veebruar 2000. a., piirkondlik voor
7.-9. klassi ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
10.-12. klassi ülesanded: [ Postscript ][ pdf ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ pdf ]
Lahenduste hindamisjuhised: [ Postscript ][ pdf ]
Tulemused (komisjonile saadetud tööde osas) : [ HTML ][ MS Excel+PKZIP: 169 KB]
Lõppvooru ja huvipäevale kutsutavate õpilaste nimekirjad : [ HTML ]
Kontrollijate kommentaarid tööde ja hindamise kohta : [ Postscript ][ pdf ]


XLVI, 1998.-1999. õppeaasta
Matemaatikaolümpiaadi þürii
Matemaatikaolümpiaadi juhend

11. märts 1999. a., lõppvoor
Lõppvooru tulemused: [ 9. ][ 10. ][ 11. ][ 12. ]
Lõppvooru ülesanded: [ PostScript ][ DVI ]
Lõppvooru lahendused: [ PostScript ][ DVI ]
Hindamisskeemid: [gif: 9 ][ gif:10 ] [ gif:11 ][ gif:12 ]
IMO'99 Eesti võistkonna kandidaadid

23. jaanuar 1999. a., piirkondlik voor
Tulemuste statistiline kokkuvõte
Lõppvooru ja huvipäevale kutsutavate õpilaste nimekirjad
7.-9. klassi ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
10.-12. klassi ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ DVI ]
Lahenduste hindamisjuhised: [ Postscript ][ DVI ]
Kommentaarid tööde kohta: [ PostScript ][ DVI ]
Tulemused (komisjonile saadetud tööde osas, MS Excel)
Tulemuste statistiline kokkuvõte (MS Excel)


XLV, 1997.-1998. õppeaasta
Matemaatikaolümpiaadi þürii
Matemaatikaolümpiaadi juhend

12. märts 1998. a., lõppvoor
Lõppvooru tulemused: [ 9. ][ 10. ][ 11. ][ 12. ]
Lõppvooru ülesanded: [ PostScript ][ DVI ]
Lahendused: [ PostScript ][ DVI ]
Õpilaste hinnangud pakutud ülesannete komplektidele: [ 9. ][ 10. ][ 11. ][ 12. ]
Hindamisskeemid
IMO'98 Eesti võistkonna kandidaadid

24. jaanuar 1998. a., piirkondlik voor
Lõppvooru ja huvipäevale kutsutavate õpilaste nimekirjad
7.-9. klassi ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
10.-12. klassi ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ DVI ]
Lahenduste hindamisjuhised:[ HTML ] [ Postscript ][ DVI ]
Kommentaarid tööde kohta:[ HTML ] [ PostScript ][ DVI ]
Tulemused (komisjonile saadetud tööde osas):[HTML][MS Excel]
Tulemuste statistiline kokkuvõte:[HTML][MS Excel]


XLIV, 1996.-1997. õppeaasta
Matemaatikaolümpiaadi þürii
Matemaatikaolümpiaadi juhend

3. aprill 1997. a., lõppvoor
Lõppvooru tulemused: [ 9. ][ 10. ][ 11. ][ 12. ]
Lõppvooru ülesanded: [ PostScript ][ DVI ]
Lahendused: [ PostScript ][ DVI ]
Õpilaste hinnangud pakutud ülesannete komplektidele: [ 9. ][ 10. ][ 11. ][ 12. ]
Õpilaste hinnangud üksikutele ülesannetele: [ 9. ][ 10. ][ 11. ][ 12. ]
Hindamisskeemid: [ 9. ][ 10. ][ 11. ][ 12. ]

18. jaanuar 1997. a., piirkondlik voor
7.-9. klassi ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
10.-12. klassi ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ DVI ]
Lahenduste hindamisjuhised:[ Postscript ][ DVI ]
Kommentaarid tööde kohta:[ HTML ] [PostScript][MS Excel]
Tulemused (komisjonile saadetud tööde osas):[HTML][MS Exsel]
Tulemuste statistiline kokkuvõte:[HTML][MS Excel]


XLIII, 1995.-1996. õppeaasta

29. märts 1996. a., lõppvoor
Lõppvooru tulemused: [ 9. ][ 10. ][ 11. ][ 12. ]
Lõppvooru ülesanded: [ PostScript ][ DVI ]
Lahendused: [ PostScript ][ DVI ]

20. jaanuar 1996. a., piirkondlik voor
7.-9. klassi ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
10.-12. klassi ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ DVI ]
Lahenduste hindamisjuhised:[ Postscript ][ DVI ]
Kommentaarid tööde kohta:[ PostScript ][MS Word]
Tulemused (komisjonile saadetud tööde osas):[HTML][MS Exsel]
Tulemuste statistiline kokkuvõte:[HTML][MS Excel]


XLII, 1994.-1995. õppeaasta

31. märts 1995. a., lõppvoor
Lõppvooru ülesanded: [ PostScript ][ DVI ]
Lahendused: [ PostScript ][ DVI ]

21. jaanuar 1995. a., piirkondlik voor
7.-8. klassi ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
9.-12. klassi ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ DVI ]
Lahenduste hindamisjuhised:[ Postscript ][ DVI ]


XLI, 1993.-1994. õppeaasta

26. märts 1994. a., lõppvoor
Lõppvooru ülesanded: [ PostScript ][ DVI ]
Lahendused: [ PostScript ][ DVI ]

15. jaanuar 1994. a., piirkondlik voor
7.-8. klassi ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
9.-12. klassi ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ DVI ]
Lahenduste hindamisjuhised:[ Postscript ][ DVI ]


XL, 1992.-1993. õppeaasta

29. märts 1993. a., lõppvoor
Lõppvooru ülesanded: [ PostScript ][ DVI ]
Lahendused: [ PostScript ][ DVI ]

6. veebruar 1993. a., piirkondlik voor
9.-12.ülesanded: [ Postscript ][ DVI ]
Ülesannete lahendused: [ Postscript ][ DVI ]