Teaduskooli matemaatika õppesessioon ja lahtine võistlus


TÜ Teaduskool korraldab Tartus
8.-9. detsembril 2006 matemaatika avatud õppepäevad
ja
10. detsembril 2006 matemaatika lahtise võistluse.

8.-10. dets 2006, Tartu


Kogunemine
8. dets kell 10.45 Liivi 2 (TÜ matemaatika-informaatikateaduskond) fuajees.

Asukoha kaart

Eelmise õppeaasta matemaatikaolümpiaadi ja sügisese matemaatika lahtise võistluse tulemuste põhjal kutsub matemaatikaolümpiaadi žürii õppepäevadele järgmisi õpilasi (nimekiri).

Oodatud on ka kõik teised huvilised (õpilased ja õpetajad).
Koolitus on kõigile osalejatele tasuta.

Teaduskool kannab ainult žürii poolt kutsutud õpilaste 8. ja 9. dets lõunasöögi kulud.

Vajadusel broneerib Teaduskool osalejale majutuskoha, mille eest tuleb endal tasuda majutuskohas. Kohad broneeritakse hotellis STAREST (Mõisavahe 21), ühe majutuskoha hind üheks ööks on 200-220 krooni (koos hommikusöögiga).

Õppepäevadest ja lahtisest võistlusest osavõtust (kutsututel ka mitteosalemisest) ning majutuskoha vajadusest palume teatada kuni 4.detsembrini TÜ Teaduskooli telefonil 7 375 580 või e-mail: Raili.Vilt@ut.ee (subject: matemaatika sõppepäevad).
Registreerumisel palume teatada, mitmel päeval osaletakse ja väljaspoolt Tartut või Tartumaad õpilastel, kas nad vajavad, et Teaduskool broneeriks neile majutuskoha.
Hilisemal registreerumisel Teaduskool ei garanteeri majutuse broneerimist.

Kui soovitakse osaleda vaid lahtisel võistlusel, siis registreeruda palume hiljemalt 8.detsembriks e-mail: Raili.Vilt@ut.ee (subject: lahtine võistlus) või telefonil 7 375 580.


Noorem rühm

Reede, 8. detsember
11.00-14.00 Algebra (Mati Abel)
Põhivõrratused, arvude keskmised, võrratuste tõestamise põhivõtted. Funktsioonid, funktsionaalvõrrandid ja nende lahendamise lihtsamad võtted (asendusvõte, väärtuste omistamise võte).
14.00-15.00 Lõuna
15.15-18.15 Geomeetria (Elts Abel)
Eukleidese geomeetria põhitõed. Hulknurkade võrdsus (kongruentsus) ja sarnasus. Nurgad ringis. Põhiseosed täisnurkses kolmnurgas. Kolmnurga ja nelinurgaga seotud ringjooned. Lõikude kolmikud kolmnurgas (tõestusvõtetest lõikude omaduste tõestamise näitel).

Laupäev, 9. detsember
10.00-13.00 Arvuteooria (Oleg Košik)
13.00-14.00 Lõuna
14.00-17.00 Kombinatoorika (Indrek Zolk)

Vanem rühm

Reede, 8. detsember
11.00-14.00 Algebra (Jan Villemson)
14.00-15.00 Lõuna
15.15-18.15 Geomeetria (Reimo Palm)

Laupäev, 9. detsember
10.00-13.00 Arvuteooria (Härmel Nestra)
13.00-14.00 Lõuna
14.00-17.00 Kombinatoorika (Uve Nummert)

Rühmade nimetustel "noorem" ja "vanem" ei ole otsest seost sinna oodatavate õpilaste vanusega.
* Nooremas rühmas kujutab õpe endast koolis mitte käsitletavate valdkonna alusmõistete, -teadmiste ning neil põhinevate tüüpülesannete lahendamise oskuse omandamist.
* Vanemas rühmas on põhirõhk raskemate ülesannete lahendamisel, millega koos saadakse ka uusi teadmisi.
Esmakordselt sessioonil osalejal on tõenäoliselt sobivam valida noorem rühm, kuid rühma valik on täiesti vabatahtlik ja igaüks võib oma valiku teha ka iga teema jaoks eraldi.


Pühapäev, 10. detsember (Liivi 2, koguneda kell 10.45)
11.00 – 16.00 Talvine lahtine võistlus
Võistlus toimub kahes vanuserühmas. Võistlusest osa võtma on oodatud matemaatikahuvilised noored, kes ei õpi kõrgkoolis ning on sündinud pärast 19. juulit 1987. Võistlusest osavõtjate arv ei ole piiratud. Vanemas rühmas võivad osaleda kõik nimetatud tingimustele vastavad noored, nooremas rühmas 10. klassi õpilased ja nooremad.
Viie tunni jooksul tuleb lahendada viis ülesannet.
Talvise lahtise võistluse tulemusi võetakse arvesse võistkonna kandidaatide valikul 19.-31. juulini 2007 Hanois (Vietnam) toimuvaks 48. rahvusvaheliseks matemaatikaolümpiaadiks.


TÜ Teaduskool
Info: Raili Vilt
tel: 7375580, e-mail: Raili.Vilt@ut.ee