Esileht

Kollokvium

TÜ Teaduskool korraldas 12. juunil Tartus järjekordse kollokviumi sarjast "Missugust andekate arendamise strateegiat vajab Eesti". Seekordsel kollokviumil keskenduti andeka õpilase koolisüsteemiga kohanemise probleemidele ja andekate motiveerimise küsimustele.

Kollokvium toimus Lossi 3 õppehoones, aud. 327 algusega kell 12.


Ajakava ja materjalid:

kl 12 -12.30 "Andekas õpilane koolis - rahulolu ja probleemid" [PPT]
Hillar Saul (TÜ Teaduskooli psühholoog-nõustaja, MSc)
12.40-13.10 "Teadus muutuvas ühiskonnas" [PPT]
Ene Grauberg (Akadeemia Nord rektor, PhD)
13.20 - 13.50 "Teadusmaa projekt Kuressaare Gümnaasiumis"
Sirje Kereme (Kuressaare Gümnaasiumi õpetaja, MSc) [PPT]
Maidu Varik (Kuressaare Gümnaasiumi õppealajuhataja) [PPT]
Kohvipaus  
   
14.00 - 15.30 Arutelu olümpiaadide teemal (uue õppeaasta kalenderplaan, eel- ja lõppvoorude korraldamisega seonduvad küsimused jms) [PPT]


Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool