Esileht
Informaatikaolümpiaadi kodulehekülg qnne@ut.ee

Informaatikaolümpiaadi lõppvooru ajakava
2003.-2004. õppeaastaks


Osavõtjatel palume eelnevalt registreeruda hiljemalt 5. märtsiks k.a. teatades oma nime, kooli, klassi, millist prg.-keelt/keskkonda kasutate, mis keeles (E/V) soovite ülesandeid ja kas vajate majutust.

Olümpiaadi korraldav komisjon tagab majutuse ja toitlustamise ainult olümpiaadile kutsutud õpilastele olümpiaadi toimumise ajal.
Vastavalt olümpiaadide juhenditele toimub õpilaste olümpiaadile sõidu, aga samuti õpilastega kaasas oleva täiskasvanu komandeeringukulude finantseerimine lähetaja poolt.
Samaks ajaks palume registreeruda õpetajatel/saatjatel, kes õpilastega kaasa tulevad (nimi, kool/asutus, kontaktandmed, lähetuses viibimise aeg, kas vajab majutust). Võimaluse korral palume kõik vastavad andmed kokku koguda HO poolt määratud saatjal ja edastada need koordineeritult.
Märkus: Kui õpilane (väljaspoolt Tartut või Tartumaad) ei teavita, et ta ei vaja majutuskohta, siis broneeritakse talle majutuskoht ning olümpiaadil väljastatakse talle majutustalong. Juhul kui õpilane, kellele on talong väljastatud, tegelikult majutuskohas ei ööbi, siis tuleb tal endal see broneeritud majutuskoht kinni maksta.

Registreerimine, info:
Õnne Nummert
TÜ Teaduskool
tel: 7 375 581;
e-mail: qnne@ut.ee (subject: informaatikaolümpiaad)

AJAKAVA

13. märts, laupäev
10.30 - 11.30 Registreerimine (Tähe 4, aud.170)/ Hommikueine
11.30 - 12.30Informaatikaolümpiaadi avamine, instrueerimine (Tähe 4, aud.170)
13.00 - 18.00INFORMAATIKAOLÜMPIAAD (TÜ arvutiklassides)
18.00 - 19.00Õhtusöök
19.00 Olümpiaadiülesannete lahenduste selgitamine (Tähe 4, aud. 156)
14. märts, pühapäev
9.00 - 14.00olümpiaadiülesannete lahenduste testimine (Tähe 4 - 145)
13.00 - 14.00Lõunasöök
15.00 OLÜMPIAADI LÕPETAMINE
(TÜ Ajaloo Muuseumi konverentsisaal, Lossi 25)


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© 2001 Tartu Ülikool