Esileht
Informaatikaolümpiaadi kodulehekülg 

Info informaatikaolümpiaadi lõppvooru kutsututele
2005.-2006.õa


25.-26. veebruaril Tartus toimuva Eesti informaatikaolümpiaadi lõppvooru osavõtjatel palume registreeruda hiljemalt 17. veebruariks k.a..
Registreerumisel palume teatada oma nimi, kool,klass, kontaktandmed, lõppvoorus kasutatav programmeerimisvahend (nii keel kui keskkond), millises keeles (eesti või vene) soovite ülesandeid ja kas vajate majutust.

Olümpiaadi korraldav komisjon tagab majutuse ja toitlustamise ainult olümpiaadile kutsutud õpilastele olümpiaadi toimumise ajal.
Vastavalt olümpiaadide juhenditele toimub õpilaste olümpiaadile sõidu, aga samuti õpilastega kaasas oleva täiskasvanu komandeeringukulude finantseerimine lähetaja poolt.

Samaks ajaks palume registreeruda õpetajatel/saatjatel, kes õpilastega kaasa tulevad (nimi, kool/asutus, kontaktandmed, lähetuses viibimise aeg, kas vajab majutust). Võimaluse korral palume kõik vastavad andmed kokku koguda HO poolt määratud saatjal ja edastada need koordineeritult.

Märkus: Kui õpilane (väljaspoolt Tartut või Tartumaad) ei teavita, et ta ei vaja majutuskohta, siis broneeritakse talle majutuskoht ning olümpiaadil väljastatakse talle majutustalong. Juhul kui õpilane, kellele on talong väljastatud, tegelikult majutuskohas ei ööbi, siis tuleb tal endal selle broneeritud majutuskoha eest tasuda.

Registreerimine, info:
TÜ Teaduskool
tel: 7 375 581;
e-mail: ttkool@ut.ee (subject: informaatikaolümpiaad)


Olümpiaadi ajakava

25.veebruar, laupäev
10.30 - 11.00 Registreerimine (TÜ õppehoone Liivi tn.2, aud.111)
11.00 - 12.00Informaatikaolümpiaadi avamine, instrueerimine
(TÜ õppehoone Liivi tn.2, aud.111)
12.00 - 13.00 Lõunasöök
13.00 - 18.00INFORMAATIKAOLÜMPIAAD: lahendusvoor
(TÜ Liivi tn. õppehoone arvutiklassides)
18.00 - 19.00Õhtusöök
19.00 - 21.00Olümpiaadiülesannete tulemuste vaatamine, apellatsioonid
(TÜ Liivi tn. õppehoone arvutiklassid)

26. veebruar, pühapäev
9.00 - 11.00olümpiaadiülesannete lahenduste selgitamine, apellatsioonide vastused
(TÜ õppehoone Tähe 4, aud.160)
11.00 - 14.00Mänguprogrammeerimise võistluse Stop-Gate finaalturniir
(TÜ õppehoone Tähe 4, arvutiklass 145)
14.00 - 15.00Lõunasöök
15.00 - 17.00 OLÜMPIAADI LÕPETAMINE
(TÜ Ajaloo Muuseumi Valge saal, Lossi 25)


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool